NBR 10005 Anexo F – Pesticidas (Lixiviado)

2,4,5-T Lixiviado
2,4,5-TP (Silvex) Lixiviado
2,4-D Lixiviado
Aldrin e Dieldrin Lixiviado
Clordano (isômeros) Lixiviado
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) Lixiviado
Endrin Lixiviado
Lindano (g-BHC) Lixiviado
Toxafeno Lixiviado
Heptacloro e Heptacloro Epóxido Lixiviado
Metoxicloro Lixiviado
Pentaclorofenol Lixiviado

Top